השפעת הטיפולים האלטרנטיביים על הגוף

הפולמוס לגבי יעילותם הפונקציונאלית והאפקטיבית של טיפולים אלטרנטיביים במקרים של מיחושים, מחלות, בעיות כרוניות או בעיות רפואיות אחרות, למרות שהוא הולך ומצטמצם בשנים האחרונות, עדיין קיים והרפואה המסורתית, הקונסרבטיבית, השמרנית, עדיין רואה בעין קצת עקומה את המטפלים האלטרנטיביים ואת שיטותיהם. עם זאת, הולכת ומתגברת ההכרה ואחדות הדעים לגבי הצורך של המטופלים לצאת קצת מהבנאליות של תרופות, ניתוחים ומרשמים כימיים ולחפש מזור, סעד ותמיכה גם באמצעות טיפולים לא קונבנציונאליים ואלטרנטיביים.

לדעת עולם הרפואה המסורתי, השפעת הטיפולים האלטרנטיביים על הגוף היא פסיכולוגית בעיקרה ומתבססת על תופעה הנקראת תופעת פלסבו, בה אדם מרגיש שמצבו השתפר בזכות שינוי במצב רוחו ועקב המחשבה כי נעשה בו טיפול כלשהו, גם אם, הלכה למעשה, לא בוצע בו כל הליך טיפולי או רפואי משמעותי. למה דומה הדבר? אפשר לומר כי עולם הרפואה המשלימה, הרפואה האלטרנטיבית, כמוהו כרכישת מדרסים בהתאמה אישית. ישנם עשרות סוגי מדרסים, עם עשרות תקנים ואיכויות ולכל רגל ורגל יש את המדרס המתאים לה ביותר, כך שכל אחד מוצא את מה שמשפר את מצבו ואת מה שעושה לו טוב. הדבר לא אומר, כמובן, כי מדובר על עניין שלילי או בעייתי וישנם המון אלמנטים חיוביים בכך עד שרבים מהרופאים מציעים למטופלים, במסגרות שונות, לשלב גם את השפעת הטיפולים האלטרנטיביים על הגוף בנוסף על השפעת הטיפול המסורתי.

הטיפולים האלטרנטיביים אינם מבוססים על מדע או על מחקר מדויקים ואמפיריים, אלא הם פרי מסורות ואמונות שעברו מדור לדור ומאסכולות שונות, בעיקר מהמזרח הרחוק, ולכן אי אפשר לאמוד את יעילותם ואת מידת השפעתם לטווח הארוך. אפשר לסכם ולומר כי אם הם מצליחים לשפר את מצבו של החולה, ולו לתקופה מסוימת, ומאפשרים לו לעמוד בטיפולים רפואיים אינטנסיביים וקשים, אז אפשר להגדיר את השפעת הטיפולים האלטרנטיביים על הגוף כהשפעה חיובית ונדרשת.

חשוב לציין כי בישראל הרפואה האלטרנטיבית, המשלימה, אינה מוגדרת כתחום רפואה המצריך הסמכה אקדמאית אך יותר ויותר גופים רשמיים כמו קופות חולים וביטוח לאומי מתחילים לאשר קבלת טיפולים כאלו ולאפשר למטופלים, כחלק מהביטוח שלהם, לעבור טיפולים משלימים בעת הצורך.